Paweł M. Wójcik, Esq., LL.M.

adwokat, wspólnik

Posiada uprawnienia adwokackie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w stanie Nowy Jork.

Świadczy kompleksowe usługi prawne, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa karnego gospodarczego.

Prowadzi doradztwo prawne oraz reprezentuje przedsiębiorców indywidualnych i zbiorowych, w tym spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje, w sprawach cywilnych i karnych. Negocjuje i przygotowuje kontrakty, w tym dotyczące obrotu dziełami sztuki. Doradza w zakresie sukcesji oraz konstrukcji i funkcjonowania firm rodzinnych.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W przeszłości członek Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Przewodniczącym Zespołu Ds. Nieuczciwej Reklamy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Pełnił również obowiązki Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Temple University James E. Beasley School of Law w Filadelfii, USA, a także Temple University School of Law Tokyo Campus w Japonii, gdzie był pierwszym Polakiem uczestniczącym w programie.  Laureat nagrody im. Petera Sevareid’a dla najlepszego studenta zagranicznego na Temple University James E. Beasley School of Law za wybitne osiągnięcia w nauce.

Prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi, studentami, dziennikarzami oraz przedsiębiorcami w zakresie regulacji dotyczących działalności gospodarczej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zobowiązaniowych stosunków umownych, prawa własności intelektualnej oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Zasiada w komisjach egzaminacyjnych na aplikacji adwokackiej.