Dr Karol Rusin, prof. CWUP, LL.M., MBA

adwokat, wspólnik

Nadzoruje bieżące sprawy spółek pod względem prawnym i podatkowym, dbając o ich rozwój i finanse.

Doradza przedsiębiorcom w zakresie ekspansji zagranicznej oraz nowych planów biznesowych, punktuje ryzyka, opracowuje optymalne rozwiązania prawne i podatkowe. Przygotowuje umowy i dokumenty. Doradza także w zakresie odpowiedzialności managerów na gruncie prawa karnego, karno-skarbowego i cywilnego.

Prowadzi stałą obsługę prawną podmiotów polskich i zagranicznych, w tym m.in. przedsiębiorstw z branży energetycznej, górniczej, FMCG, IT. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsięwzięć firm zagranicznych, obejmujących założenie i organizację oddziału w Polsce, a także w zakresie emisji i obsługi obligacji korporacyjnych.

Przeprowadzał skomplikowane procesy przekształceń własnościowych podmiotów gospodarczych reprezentując strony w wielowątkowych procesach cywilnych i postępowaniach podatkowych. Zajmuję się także szeroko pojętą sukcesją działalności gospodarczej.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Biegle posługuję się językiem angielskim.

Ukończył z nagrodą Rektora studia Master of Business Administration oraz Master of Law na jednym z najlepszych programów w Polsce. Jest również absolwentem Business Coaching Diploma organizowanego przez PwC, dyplomowanym coachem.

Pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu, zastępcy członka Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Łączy prawo w działaniu z nauką będąc nauczycielem akademickim, a także Prorektorem ds. Rozwoju Collegium Witelona w Legnicy.

Jest wykładowcą w ramach szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego, podatkowego. Jest wykładowcą na wielu studiach podyplomowych.