Paweł M. Wójcik, Esq., LL.M.

Paweł M. Wójcik, Esq., LL.M.

adwokat, wspólnik

Posiada uprawnienia adwokackie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w stanie Nowy Jork.

Świadczy kompleksowe usługi prawne, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa karnego gospodarczego.

Dr Karol Rusin, prof. CWUP, LL.M., MBA

Dr Karol Rusin, prof. CWUP, LL.M., MBA

adwokat, wspólnik

Nadzoruje bieżące sprawy spółek pod względem prawnym i podatkowym, dbając o ich rozwój i finanse.

Doradza przedsiębiorcom w zakresie ekspansji zagranicznej oraz nowych planów biznesowych, punktuje ryzyka, opracowuje optymalne rozwiązania prawne i podatkowe. Przygotowuje umowy i dokumenty. Doradza także w zakresie odpowiedzialności managerów na gruncie prawa karnego, karno-skarbowego i cywilnego.