Prawne konsekwencje zaginięcia przedsiębiorcy

Adwokat Paweł M. Wójcik, Esq., LL.M. w 56. wydaniu „Nowej kodyfikacji prawa karnego” omawia zagadnienie zaginięcia przedsiębiorcy w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej. Ekspert kancelarii omówił szereg problemów prawnych, jakie powoduje zniknięcie przedsiębiorcy, dla jego pracowników, kontrahentów i klientów. Autor wskazał również instytucje prawne wdrożone przez ustawodawcę, których można użyć w celu uniknięcia lub przynajmniej złagodzenia negatywnych skutków wspomnianego zniknięcia oraz dokonał ich praktycznej analizy w odniesieniu do przypadku zniknięcia przedsiębiorcy. W opracowaniu mec. Wójcika nie zabrakło również propozycji kierunku dalszych działań, jakie ustawodawca powinien podjąć w celu uregulowania coraz ważniejszego problemu zniknięcia uczestnika obrotu gospodarczego.

Z rozdziałem „Zaginięcie przedsiębiorcy a działalność przedsiębiorstwa — zarys problemu” mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.