Prawne konsekwencje zaginięcia przedsiębiorcy

Adwokat Paweł M. Wójcik, Esq., LL.M. w 56. wydaniu „Nowej kodyfikacji prawa karnego” omawia zagadnienie zaginięcia przedsiębiorcy w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej. Ekspert kancelarii omówił szereg problemów prawnych, jakie powoduje zniknięcie przedsiębiorcy, dla jego pracowników, kontrahentów i klientów.

Czytaj więcej >

Prawo a zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19

Szczególne rozwiązania wprowadzone tzw. specustawą. W dacie 08 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dalej: „Ustawa”).

Czytaj więcej >

Międzynarodowe umowy handlowe

Wstęp Transakcje przeprowadzane na podstawie międzynarodowych umów handlowych, w szczególności związanych ze sprzedażą towarów, uważa się za podstawę handlu międzynarodowego.

Czytaj więcej >

RWW.legal – nowa jakość na rynku usług prawnych

Od ponad dwóch miesięcy na dolnośląskim rynku usług prawnych funkcjonuje marka RWW.legal. Kancelaria powstała w wyniku połączenia sił dwóch wrocławskich adwokatów świadczących pomoc prawną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami – m. in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Założycielami RWW.

Czytaj więcej >