Paweł M. Wójcik

Paweł M. Wójcik, Esq., LL.M.

adwokat, wspólnik

Świadczy kompleksowe usługi prawne, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa korporacyjnego oraz prawa karnego gospodarczego.

Prowadzi doradztwo prawne oraz reprezentuje przedsiębiorców indywidualnych i zbiorowych, w tym spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje, w sprawach cywilnych i karnych, negocjuje i przygotowuje kontrakty, doradza w zakresie obrotu dziełami sztuki.

Posiada uprawnienia adwokackie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w stanie Nowy Jork.

Znajomość zarówno kontynentalnego, jak i anglosaskiego systemu prawnego pozwala mu sprostać oczekiwaniom podmiotów polskich i zagranicznych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Temple University James E. Beasley School of Law w Filadelfii, USA, a także Temple University School of Law Tokyo Campus w Japonii, gdzie był pierwszym Polakiem uczestniczącym w programie. Jestem laureatem nagrody im. Petera Sevareid’a dla najlepszego studenta zagranicznego na Temple University James E. Beasley School of Law za wybitne osiągnięcia w nauce.

Jest członkiem Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Przewodniczącym Zespołu Ds. Nieuczciwej Reklamy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Pełni również obowiązki Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi, studentami oraz przedsiębiorcami w zakresie regulacji dotyczących działalności gospodarczej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zobowiązaniowych stosunków umownych, prawa własności intelektualnej oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

pawel.wojcik@rww.legal
503 752 963
LinkedIn